27.7.13

Daltonihilizam

Ostavite svaku nadu vi koji želite nastaviti nositi 5.10 i počnite praviti zalihe starih modela, još uvijek stignete.


2 komentara: